Navigace

Obsah

Zpět

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška

S t a n o v en í   p ř e ch o d n é  ú p r a v y  p r o v o z u
na sil. II/379 a MK v obci Drnovice,
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – v rámci akce: „Oprava kanalizace Drnovice, ul. Vadisvár, stoka A4-1“

zde ke stažení

zde ke stažení

 

Vyvěšeno: 10. 6. 2019

Datum sejmutí: 26. 6. 2019

Zodpovídá: JUDr. Zuzana Hermanová

Zpět