Navigace

Obsah

Sazebník úhrad z a poskytování informací
 
1.     Příslušný útvar je v souvislosti s poskytováním informací povinen žádat (dle § 17 zákona 106/1999 Sb.) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním, zpracováním, kopírováním a odesláním, resp. předáním informace žadateli v požadované formě a obsahu.
 
2.     Zpracovatel vždy podmíní vydání písemné informace zaplacením úhrady nákladů na základě provedené nákladové kalkulace, se kterou seznámí žadatele. V případě ústní informace, jež je možno podat okamžitě a která si nevyžádá dalších nákladů, se informace poskytne zdarma. Žadatel zaplatí požadovanou částku za vyhotovenou informaci v pokladně obecního úřadu nebo poukázáním příslušné částky na příjmový účet obecního úřadu. Úhrada je příjmem obecního úřadu.
 
3.     Kalkulace nákladů za poskytnutí informace

 služba                              jednotka                   Kč
     
 Mzda zpracovatele  započatá 1/2 hodina  průměrná hodinová mzda pracovníka
 Tisk - tiskárna   1 strana   2,-
 Tisk – kopírka A4  1 strana   3,-
 Tisk - kopírka A3  1 strana   5,-
     
     
     
 Poštovné a jiné poplatky       do vlastních rukou  dle tarifů České pošty