Navigace

Obsah

Přehled akcí realizovaných v období 2010 – 2014

 

 Jedná se o stručný přehled akcí většího i menšího rozsahu, za kterými je nemalé množství práce.  Věříme, že tato práce i vynaložené finanční prostředky byly směřovány ku prospěchu obce a občanů.

  V blízké budoucnosti je třeba pokračovat v akci „Tělocvična u ZŠ“.  Mnozí se pozastavují nad potřebností tohoto zařízení, ale věřte, že sportovců je v naší obci mnoho a stávající kapacita dvou malých tělocvičen již dávno nevyhovuje. Také stísněné prostory omezují různé sporty v jejich plnohodnotném rozvoji.

 Pro sport a výchovu těla dětí i dospělých jsou v obci mnohé možnosti a řešení části sportovního areálu, která je v majetku obce, tyto možnosti v mnohém rozšiřuje a v budoucnu rozšíří.

 V minulém volebním období jsme kladli důraz na snížení nákladů za energie, což bylo realizováno zateplením dvou bytových domů a tlakem na dodavatele plynu, který předložil  smlouvu o dodávkách výrazně výhodnější nežli předchozí. Zahájena byla výměna svítidel veřejného osvětlení , několik málo kusů svítidel na Přídankách vykazuje sedmdesátiprocentní úsporu.  Tím se nabízí pokračování ve výměnách i v budoucnu.

 Rozhledna na Chocholíku má svoje příznivce i odpůrce, stala se vyhledávaným cílem turistů i procházek. V letošním roce jsme nechali zbudovat zpevněnou pěší stezku k Chocholíku, tak aby byl přístupný za každého počasí.

 K popsání všech akcí a aktivit by zřejmě nestačilo pár stránek tohoto zpravodaje, spousta věcí se zdařila, ne vždy však se některé akce vyvíjely, nebo vyvíjí  směrem, kterým bychom si přáli. Patrně nejpalčivějším problémem byla dostavba komunikace „Za Mlýnem“, kdy soukromý investor dlouhou dobu váhal s uzavřením dohody s obcí a když už dohoda byla, podmínky nebyly respektovány. 

Pokračoval proces vedoucí k řešení a narovnání majetkoprávních vztahů obce, za kterým se skrývá velké množství práce. I když není zcela dokončen, ty důležité převody jsou již hotové. V loňském roce byly převedeny na list vlastnictví pozemky v areálu ZŠ, vyřešen byl převod pozemků z LV 1 na LV obce, převod pozemků pod komunikacemi a bezúplatným převodem obec získala nemovitosti od Státního pozemkového úřadu.

Těší nás, že činnost všech spolků a organizací, ať už tradičních nebo těch, které vznikly v minulém volebním období se neustále rozvíjí.

 

Věcí, které nás trápí a jejich řešení se hledá hůře: