Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN

 

TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán
 
Odůvodnění
 
 
 

VÝKRESY

Hlavní výkres

Dopravní infrastruktura

Koordinační výkres

Širší vztahy

Technická infrastruktura - Energetika, Spoje

Technická infrastruktura - Vodní hospodářství

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací

Výkres základního členění území

 

ZMĚNA č.1

VV_Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Drnovice

OOP_ Změna č.  1 ÚP Drnovice

Textová část Změny č. 1 ÚP Drnovice

Hlavní výkres-výřez_Změny č. 1 ÚP Drnovice

Koordinační výkres-výřez_Změny č. 1 ÚP Drnovice

 

POVODŇOVÝ PLÁN

 

Povodňový portál

 

Dotační titul

Text

 

TEXTOVÁ ČÁST

Povodňový plán

 

GRAFICKÁ ČÁST

Titulní list Mapy

Legenda ZABAGED

Legenda ZM

Mapa

Mapa ortophoto

 

PŘÍLOHY

Úvodní strana příloh

Ohrožené objekty

Důležité kontakty

Povodňová komise Drnovice

Povodňová komide orp Vyškov

Povodňová komise JMK

Ústřední povodňová komise

Pracovní štáb ústřední povodňové komise

Připojené obce

Plán spojení

Dokumenty

Evidenční list - Nosálovice - Drnůvka

Fotodokumentace

Výtah z plánu