Navigace

Obsah

 
Blíží se dny voleb do obecního zastupitelstva v naší obci. Dovolte, abychom Vám představili kandidáty Místního sdružení ODS Drnovice a volební program naší strany pro následující volební období 2010 - 2014
Naše místní organizace ODS přistoupila k výběru kandidátů velmi zodpovědně. Snažili jsme se oslovit občany z celého spektra společenského života, kteří můžou aktivně přispět k rozvoji obce a života občanů v ní. Naši kandidáti jsou odborníci z oblasti lékařství, práva, ekonomiky, podnikání, školství, kultury a sportu.
Samozřejmě jsou našimi kandidáty také lidé, kteří již ve vedení obce pracují a za poslední volební období prokázali své schopnosti a kvality, což se jistě projevilo na dalším rozvoji naší obce.
 Nezapomněli jsme také na aktivní důchodce s bohatými životními zkušenostmi. Všichni tito lidé mají velký zájem aktivně se podílet na činnosti zastupitelstva a přispět svými znalostmi a dovednostmi k dalšímu zvelebování naší obce.
Věříme, že dosavadní práce zastupitelů, kteří byli zvoleni za ODS, Vás přesvědčila více, než jakákoliv propagace. Proto jsme se rozhodli, že finanční příspěvky získané na volební kampaň věnujeme na zakoupení sportovních potřeb pro naši MŠ a ZŠ.
 
Dále vás zveme na tradiční předvolební debatu, kde si můžete popovídat a seznámit se lépe s našimi kandidáty do zastupitelstva.
 
Tato debata se bude konat v úterý 12.10.2010 od 14.00 před obecním úřadem a bude spojená s „Volebními vepřovými hody ODS“ a tradiční degustací slivovice v restauraci „SPORT“
 
Věříme, že naši kandidáti Vás svými zkušenostmi, odborností a znalostmi osloví a budou pro Vás tou „Správnou volbou“.
 
Chcete-li aby se obec rozvíjela jako doposud, abychom i nadále plnili volební program a chcete-li aby starostkou byla paní JUDr. Zuzana Hermanová, zakřížkujte na volebním lístku stranu ODS. Tím od Vás dostaneme plnou podporu.
 
Závěrem Vám chceme popřát pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Také Vám přejeme  zvolení kvalitního, pracovitého a poctivého zastupitelstva naší obce.
 
 
Místní sdružení ODS Drnovice