Navigace

Obsah

Obec Drnovice leží necelé 4 km západně od Vyškova na předělu jihovýchodních svahů Drahanské vrchoviny a úrodné nížiny Vyškovské brány, v nadmořské výšce 270 -290 m.n.m. .
 
 Drnovice patří k nejstarším a největším v regionu, v současné době má téměř 2300 obyvatel. Krajinou dominantou okolí je kopec Chocholík s nadmořskou výškou 366,5 m.n.m.. Vesnicí protéká potok Drnůvka, v katastru se nachází prameniště kvalitní pitné vody.
 
Název obce pochází s největší pravděpodobností od osobního jména Drn a znamená tedy „ves lidí Drnových“. Snad se mohlo jednat o zakladatele nebo lokátora vsi, který však písemnými projevy doložen není.  
 
Za první písemnou zmínku lze považovat uvedení Drnovic ve výčtu majetku třebíčského benediktinského kláštera Nanebevzetí P. Marie v roce 1104.
Historický význam pěstování vinné révy připomíná starobylá pečeť obce z roku 1665.
  
Znak obce: jeho návrh vychází z místní historie. Součástí znaku je zlatá odstředivá střela letící do čtyř světových stran, převzatá ze znaku rodu Švábeniců, dávných majitelů obce. Zlatý vinný hrozen upomíná na pěstování vinné révy, zelená palmová ratolest je atributem sv. Vavřince, patrona místního kostela. Modrá barva je odvozena ze symboliky prvních majitelů obce a rovněž vody (prameniště pitné vody, potok Drnůvka). Zlatá symbolizuje úrodnou Hanou, na jejímž okraji obec leží.
 
Památné stromy:
Dvě lípy srdčité /u kostela sv.Vavřince/ - od 21.1.2004
Dvě lípy malolisté /při Staré cestě v centru obce/ - od 4. 10. 2010
 
 

Zdroj: Pavel Klvač (ed.): Drnovice - příroda, historie, současnost.

Vydaly o.s. Drnka a OÚ Drnovice v roce 2004.