Obsah

Počet obyvatel obce Drnovice k 31.12. 2006             2235
 
Z toho
           muži:                                                         1080
           ženy                                                          1155
          
           děti do 15 let                                                347
           občané nad 60 let                                         459
 
Počet narozených dětí v r. 2006                                 23
 
Nejstarší občanka    Ludmila Ryšánková nar. 1916                     
Nejmladší občan      Lukáš Kučera
 
Počet sňatků v r.2006                                               13