Obsah

 

Pohyb obyvatelstva v obci v roce 2008
 
 
Počet obyvatel k 31.12.2008                                                       2.245
 
z toho MUŽI                                                                                1.098
           ŽENY                                                                                1.147
 
Narozeno dětí:                                                                                35
 
z toho CHLAPCI                                                                              18
            DÍVKY                                                                                 17   
___________________________________________________________________________                                                                                                 
 
Přihlášeno osob:                                                                             65
Odhlášeno osob:                                                                             39
 
Zemřelo:                                                                                         25
 
 
 
Nejstarší občanka: p. Františka Gottvaldová (roč.1919)
Nejstarší občan:     p. Oldřich Škůrek (roč.1922)
 
 
Počet uzavřených manželství:                                                         13