Obsah

Pohyb obyvatelstva v obci v roce 2009
 
 
Počet obyvatel k 31.12.2009                                                      2.287

 

z toho MUŽI                                                                              1.124
           ŽENY                                                                              1.163
 
Narozeno dětí:                                                                              24
 
z toho CHLAPCI                                                                            13
            DÍVKY                                                                               11   
__________________________________________________________________________                                                                                                 
 
Přihlášeno osob:                                                                           69
Odhlášeno osob:                                                                           31
 
Zemřelo:                                                                                       20
 
 
 
Nejstarší občanka: p. Marie Klvačová (roč.1920)
Nejstarší občan:     p. Oldřich Škůrek (roč.1922)
 
 
Počet uzavřených manželství:                                                      22