Obsah

Pohyb obyvatelstva v obci v roce 2010
 
 
Počet obyvatel k 31.12.2010                                                      2.315
 
z toho MUŽI                                                                               1.139
           ŽENY                                                                               1.176
 
Narozeno dětí:                                                                                 20
 
z toho CHLAPCI                                                                              7
              DÍVKY                                                                                 13   
___________________________________________________________________________                                                                                                 
 
Přihlášeno osob:                                                                               67
Odhlášeno osob:                                                                               30
 
Zemřelo:                                                                                            22
 
 
 
Nejstarší občanka: p. Marie Klvačová (roč.1920)
Nejstarší občan:     p. Oldřich Škůrek  (roč.1922)
 
 
Počet uzavřených manželství:                                                         25
 
==================================================================