Navigace

Obsah

Na ustavujícím zasedání 3.11.2014 byli zvoleni předsedové finančního výboru (Kamil Žůrek) a kontrolního výboru (Květoslava Vančurová).

 

VÝBORY

 

Finanční výbor
Kontrolní výbor 

 

KOMISE RADY OBCE.                

 
 
Ve smyslu zákona 128/2000 Sb., § 112, odst. 1 byly radou obce ustaveny
komise jako kolektivní poradní orgány rady obce.
Komise se scházejí k jednání dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3
měsíce. Předseda komise zajistí, aby z každého jednání byl pořízen stručný
zápis.
 
Seznam komisí rady obce.
 
Komise životního prostředí
Komise školská, pro sport a mládež
Komise sociální a kulturní
Komise bytového a místního hospodářství