Navigace

Obsah

Komise bytového a místního hospodářství:
 
  • sleduje náklady a výnosy z hospodářské činnosti obce a kontroluje dodržování postupů při vyúčtovávní nájmů a služeb
  • zajišťuje styk mezi májemci obecních bytů a obcí
  • provádí min. dvakrát do roka prohlídky bytových domů a zjišťuje nedostaky, které je třeba řešit
  • sleduje dodržování „Pokynů pro opravy v obecních bytech“ schválených radou obce
  • sleduje legislativu týkající se problematiky bytového hospodářství
  • podílí se na inventarizaci majetku