Obsah

Vážení spoluobčané,


uplynuly čtyři roky, v nichž jsme měli možnost být ve vedení obce a výrazně tak ovlivňovat jeho dění a rozvoj.
Tímto našim volebním programem se na Vás opět obracíme s přáním získat Vaši důvěru a hlasy v nadcházejících volbách do Zastupitelstva obce Drnovice. Přestože se celá řada plánů podařila prosadit a uskutečnit, zůstávají další záměry, které na svoji realizaci teprve čekají. Známe je a víme, které to jsou. Dáte-li nám opět svoji důvěru, uděláme vše pro jejich naplnění!


Naše místní organizace ODS přistoupila k výběru kandidátů velmi zodpovědně. Snažili jsme se oslovit občany z celého spektra společenského života, kteří mohou aktivně přispět k rozvoji obce a života občanů v ní. Naši kandidáti jsou odborníci z oblasti lékařství, práva, ekonomiky, podnikání, školství, kultury a sportu.
Nezapomněli jsme také na aktivní důchodce s bohatými životními zkušenostmi. Všichni tito lidé mají velký zájem se aktivně podílet na činnosti zastupitelstva a přispět svými znalostmi a dovednostmi k dalšímu zvelebování naší obce.


Dále Vás zveme na tradiční předvolební debatu, kde si můžete popovídat a seznámit se lépe s našimi kandidáty do zastupitelstva.
Tato debata se bude konat ve středu 8. října 2014 od 14.30 hod. před restaurací ALCON s „Volebním gulášem ODS“ a tradiční degustací domácí slivovice !

Chcete-li aby se obec rozvíjela jako doposud, abychom i nadále plnili volební program a chcete-li aby starostkou byla paní JUDr. Zuzana Hermanová, zakřížkujte na volebním lístku stranu ODS. Tím od Vás dostaneme plnou podporu.


Závěrem Vám chceme popřát pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Také Vám přejeme zvolení kvalitního, pracovitého a poctivého zastupitelstva naší obce.

 

Místní sdružení ODS Drnovice

 

Volební program

Kandidáti do zastupitelstva