Obsah

Dříve, než představíme program pro další období, dovolíme si malé ohlédnutí za předchozími obdobími. Výsadu a čest být ve vedení obce máme od roku 2006 až do současnosti. Jsme rádi, že jsou za námi vidět výsledky, které napomáhají rozvoji naší obce a příjemnějšímu životu v ní.

Pokud Vás zajímá výčet činností od zmiňovaného roku 2006 naleznete je na stránkách obce v části Realizované akce. Krátký výčet je i v našem předvolebním letáku

 

Co se týká vlastního programu, díky zkušenostem, které máme z předchozích let, nedáváme na "předvolební papír" sliby, o kterých víme že jsou nereálné. Jen proto aby voliče nalákaly a pak byly zase použity za další čtyři roky a mezitím spaly, protože jsou to jen sliby. Body na našem programu jsou reálné a realizovatelné. Proto v části Komunikace nenajdete např. trasu metra A do Brna

 

Pokud je potřeba něco řešit, řešíme to. Nenecháváme to až do předvolebních prohlášení. Víte, že jsme otevřeni Vašim námětům, ale i kritice. S ohledem na to, co bylo v předchozích letech vytvořeno, to není jen o „budování“, ale o i péči a údržbě.

 

Životní prostředí a ekologie

 • pokračovat v obnově a údržbě veřejné zeleně
 • obnova zeleně na návsi
 • čistota obce
 • potok Drnůvka – postupné, opakující se čištění a sanace
 • zbudování protipovodňových opatření dle Komplexních pozemkových úprav
 • pokračovat v obnově místního hřbitova
 • vyhradit prostory pro volný výběh psů

 

Komunikace a inženýrské sítě

 • oprava místní komunikace v části Křivda,  vč. vybudování parkovacích stání
 • rekonstrukce parkoviště naproti OÚ
 • pokračovat v projektu cyklostezky a tras v okolí obce směrem na Luleč
 • rekonstrukce zastávky na Vrchu a dalších zastávek
 • realizovat osvětlení přechodů pro chodce

                                    

Sport a kultura a školství

 • aktivně  spolupracovat s vedením MŠ a ZŠ
 • spolupracovat dále e s místními organizacemi a spolky
 • areál stadionu - postupně realizovat opravy a zprovoznění nebytových prostor
 • využití prostor budovy místního kina
 • oprava a využití budovy fary
 • obnova dětských hřišť, výstavba nových dětských hřišť
 • rekonstrukce KD
 • údržba památek

 

Podnikatelské aktivity a bytové hospodářství

 • podporovat cestovní ruch. Dále rozšiřovat informační tabule a turistické značení
 • případné nevyužité obecní prostory oboustranně poskytnout k pronájmu malým a drobným podnikatelům
 • provádět údržbu a obnovu bytového fondu

 

Oblast sociální

 • rozšíření příp. výstavba DPS
 • pokračovat v zajišťování služeb v DPS