Obec Drnovice
Drnovice

Občanská demokratická strana - vylosované č.2

 

 

Vážení spoluobčané,

opět jsou další čtyři roky za námi, kdy jsme měli tu výsadu, být ve vedení naší obce.

Vlastně již od roku 2006. Je to dlouhá, ale zároveň i krátká doba. Podařilo se nám realizovat zajímavé projekty, ale čím více se toho tvoří, tím více času jde i na údržbu, provoz. Všichni to známe, postavením domu to nekončí, ale pokračuje.

Jako ve volbách minulých se i nyní na Vás obracíme pro podporu našich kandidátů do zastupitelstva obce. Stejně jako v minulých obdobích jsou to občané, kteří již aktivně ve vedení obce působí, ale i další, kteří jsou připraveni přispět k dalšímu rozvoji obce a života občanů v ní. Naši kandidáti jsou lidé se zkušenostmi z oblasti ekonomiky, školství, podnikání, lékařství, práva, kultury a sportu. Jsou to lidé s bohatými životními zkušenostmi, které člověk nezíská jen vzděláním, ale musí si je prožít.

Volby jsou jednou z možností, jak se podílet na rozvoji obce. A to svojí účastí ve volbách, kde rozhodujete, jestli i nové zastupitelstvo bude kvalitní, pracovité a poctivé.

„Chcete-li, aby se obec rozvíjela jako doposud, abychom i nadále plnili volební program a chcete-li, aby starostkou byla i nadále JUDr. Zuzana Hermanová, zakřížkujte na volebním lístku stranu ODS. Tím od Vás dostaneme plnou podporu“

Chceme tímto poděkovat všem, kteří se i přes ne úplně příznivé počasí zúčastnili. Věříme, že jste si to užili a zároveň jsme Vám zodpověděli všechny Vaše dotazy. 

 

Letak

Kandidáti

Věříme, že s námi budete souhlasit, že se naše obec stále rozvíjí a bydlíme v Drnovicích rádi. Protože ve vedení obce působíme již několik období, zavazující je i fakt, že co se podařilo a nepodařilo, jde za námi. 

Snad jen přehled některých realizovaných akcí:

Kompletní rekonstrukce Kulturního domu po požáru (2018-2021)

Příprava projektu - Energeticky úsporný projekt budovy ZŠ Drnovice - analýza (2021)

Povodně - odstraňování následků (2021)

Přístavba Mateřské školy (2018)

Sportovní hala – Základní škola (2016)

Rozhledna Chocholík (2011)

Zámecká zahrada – Areál zdraví (2008)

Kamerový systém v obci, měřiče rychlosti – radary

 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže:

 • budování dětských hřišť - U potoka (2007), v parku (2008), na Žlebě (2013), na Přídankách (2014), na Novém Dombasu (2020)
 • workoutové hřiště (2021)
 • zprovoznění a úprava asfaltového hřiště (2009, 2011, 2021),
 • pravidelná podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží

Fotbalový stadion

 • odkoupení stadionu (2017)
 • výměna oken a dveří, Rekonstrukce kotelny, zateplení a nová fasáda (2022)
 • využití prostor ke sportovním i ke komerčním účelům

Životní prostředí:

 • obnova krajinných struktur v lokalitě Drnovice- Kopec a Přibylky" (2021)
 • výsadba stromů – Sázíme budoucnost (2020)
 • kompostéry do domácností (2017)
 • instalace odpadkových košů na psí exkrementy
 • výsadba dřevin v obci, úprava parčíků
 • zapojení obce do svozu bioodpadů

Komunikace a inženýrské sítě:

 • rekonstrukce komunikace Kašparov – Nosálovice (2021)
 • osvětlení přechodů pro chodce (2021)
 • rekonstrukce komunikace Trávníky (2008), Vrch (2010), Frédy (2012), Zákostelí (2013-2014), Žleb (2014), Dombas (2017), Ke hřbitovu (2018), Křivda (2021)
 • průběžná oprava chodníků, opravy a výstavba nedořešených úseků kanalizace

Místní správa:

 • rekonstrukce a modernizace prostor obecního úřadu vč. knihovny, výměna oken (2008-2013)
 • bezbariérový přístup na obecní úřad (2014)
 • komplexní pozemkové úpravy (2007-2013), územní plán (2012-2014)

Bytový fond, Základní a mateřská škola:

 • nástavba BD čp 564 a zateplování bytových domů v majetku obce
 • DPS – solární panely na ohřev TV, výměna oken a dveří (2020)
 • opravy MŠ vč. rekonstrukce kuchyně

Náš názor se nemění v tom, že pokud je potřeba něco řešit, řešíme to. Nenecháváme to až do předvolebních prohlášení. Víte, že jsme otevřeni všem námětům, ale i kritice. S ohledem na to, co bylo v předchozích letech vytvořeno, to není jen o „budování“, ale i další péči a údržbě.

Pokud v následujících bodech nenajdete, co je pro Vás důležité, dejte nám vědět. Třeba i na našem předvolebním setkání. Programovými body a oblastmi jsou:

 • Příprava obecních pozemků „za hřbitovem“ pro výstavbu rodinných domů
 • Postupná rekonstrukce hřbitova

 

Životní prostředí a ekologie

 • péče o stávající zeleň a obnova veřejné zeleně
 • údržba potoku Drnůvka
 • budování protipovodňových opatření
 • zadržování vody v krajině
 • naučná stezka pro děti k rozhledně, do Budonic, apod.
 • obnova veřejného mobiliáře
 • řešení problematiky odpadů, rekonstrukce sběrného dvora
 • alternativní zdroje energie

 

Komunikace a inženýrské sítě

 • rekonstrukce parkovišť, realizace parkovacích míst u hřbitova
 • pokračovat v projektu cyklostezky, pěší trasy v okolí obce směrem na Luleč a začít projekt cyklostezky na Pístovice
 • rekonstrukce zastávek, především na návsi při její revitalizaci
 • prvky a realizace zvyšující bezpečnost provozu
 • další opravy a budování místních komunikací chodníků
 • pokrytí obce optickou sítí
 • zkapacitnění/posílení kanalizace

                                               

Sport a kultura a školství

 • nadále aktivně spolupracovat s vedením MŠ a ZŠ
 • zahájený projekt energetických úspor – EPC ZŠ dovést do zdárného konce
 • rozvíjet a podporovat i nadále spolupráci s místními organizacemi a spolky
 • pokračovat v opravách stadionu, dořešit využití tribuny B případně její demolici
 • využít prostory budovy bývalého kina
 • realizovat hotový projekt rekonstrukce budovy staré fary na knihovnu a kavárnu
 • obnova a ozelenění dětských hřišť, výstavba nových dětských hřišť
 • údržba památek
 • volnočasový areál u tenisových kurtů – od návrhu po realizaci

      

 

Podnikatelské aktivity a bytové hospodářství

 • podporovat cestovní ruch, dále rozšiřovat informační tabule a turistické značení
 • případné nevyužité obecní prostory oboustranně poskytnout k pronájmu malým a drobným podnikatelům
 • provádět údržbu a obnovu bytového fondu
 • rekonstrukce zázemí technických pracovníků obce

 

Oblast sociální

 • rozšíření, případně výstavba DPS
 • pokračovat v zajišťování služeb v DPS

Virtuální prohlídka

VP

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Následující
Předchozí