Obec Drnovice
Drnovice

Projekty a realizované akce

Ten, kdo něco tvoří ví, že nejde jen "budovat", ale stejně důležitá je i následná péče a údržba. Proto, když se ohlédneme za předchozími lety, je za námi vidět, co všechno se podařilo. Ale obec je jako živý organismus, který se stále vyvíjí. Proto i když se na této stránce dočtete o tom, co se podařilo, stejná, možná i větší energie se musí vkládat do následné péče. Ale teď k tomu, co se podařilo, trocha dat v kostce a v jednotlivých volebních obdobích:

 

Přístavba Mateřské školy (2018)

Odkoupení fotbalového stadionu (2017)

Sportovní hala – Základní škola (2016)

Rozhledna Chocholík (2011)

Zámecká zahrada – Areál zdraví (2008)

Kamerový systém v obci

Volnočasové aktivity dětí a mládeže:

 • budování dětských hřišť - U potoka (2007) jeho revitalizace v roce 2016, v parku (2008), na Žlebě (2013), na Přídankách (2014)
 • zprovoznění asfaltového hřiště (2009, 2011)
 • podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží

Životní prostředí:

 • výsadba dřevin v obci, úprava parčíků
 • kompostéry do domácností (2017)
 • instalace odpadkových košů na psí exkrementy
 • zapojení obce do svozu bioodpadů

Komunikace a inženýrské sítě:

 • rekonstrukce komunikace Trávníky (2008), Vrch (2010), Frédy (2012), Zákostelí (2013-2014), Žleb (2014), Dombas (2017), Ke hřbitovu (2018)
 • průběžná oprava chodníků, opravy a výstavba nedořešených úseků kanalizace (2016 – 2018)

Kulturní dům:

 • projekt rekonstrukce KD (2017 - 2018)
 • dílčí rekonstrukce KD, výměna oken, vstupních dveří (2012), nákup židlí
 • rekonstrukce kuchyňky, přísálí (2011), rekonstrukce jeviště (2012)
 • oprava střechy, parket, vodoinstalací a topení (2013)
 • malá zasedací místnost (2014)

Místní správa:

 • rekonstrukce a modernizace prostor obecního úřadu vč. knihovny, výměna oken (2008-2013)
 • oprava vodoinstalací restaurace Sport (2013)
 • bezbariérový přístup na obecní úřad (2014)
 • komplexní pozemkové úpravy (2007-2013)
 • územní plán (2012-2014)

Bytový fond, Základní a mateřská škola:

 • nástavba a zateplení BD čp. 564 (2008)
 • BD čp. 675 – zateplení (2012)
 • BD čp. 519 – zateplení (2013)
 • opravy MŠ vč. rekonstrukce kuchyně
 • DPS – solární panely na ohřev TV
Následující
Předchozí