Obec Drnovice
Drnovice

popis realizace PS

POPIS realizace poskytování sociální služby pro registr poskytovatelů sociálních služeb.

Dům s pečovatelskou službou

Drnovice 321
683 04 Drnovice
 
Pečovatelská služba obce Drnovice je ambulantní služba poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění.

Dům s pečovatelskou službou byl otevřen v dubnu roku 2002, je to nájemní bytový dům . Je zde 17 bytů, z toho 1 byt 2 + kk o výměře 52 m2 a 16 garsonier – výměra 29 m2. Součásti každého bytu je kuchyňský kout, koupelna, WC.
Dále je v domě výdejna jídel, společenská místnost, místnost pro masáže, pedikuru, kadeřnictví a kosmetiku.
 
Do domu s pečovatelskou službou jsou umísťováni občané ve starobním nebo invalidní důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu vést poměrně samostatný život. Věková hranice pro přijetí do DPS je / s výjimkou tělesně postižených občanů/ 65 roků.
Přednostně se přijímají občané, kteří mají trvalé bydliště na území obce Drnovice, mají k obci alespoň osobní vztah /rodáci, rodinní příslušníci drnovických občanů.
Žádosti občanů, kteří splňují podmínky pro přijetí do Domu s pečovatelskou službou, jsou evidovány v seznamu uchazečů. O přidělení bytu rozhoduje rada obce.
Pečovatelská služba je poskytována ve všední dny od 7.00 – 15.00 hod..
 
Posláním pečovatelské služby je umožnit uživatelům soběstačnost v přirozeném domácím prostředí. S její pomocí a podporou si zachovat soběstačnost, své zvyklosti, zvládat domácnost a běžné denní sebeobslužné úkony.
 
Vstup uživatele do služby  : rozhodnutí Obce Drnovice vydané na základě lékařského potvrzení a smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 
Metody práce s uživatelem: Poskytovatel sociálních služeb zajišťuje v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb. následující služby:
a)     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b)     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c)      poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d)     pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
f)        pedikúra, masáže
 
Úhrada za uvedené služby je dána ceníkem poskytovaných úkonů pečovatelské služby v Drnovicích, schváleným radou obce na základě vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb.
 
Uživatel má právo požádat poskytovatele sociálních služeb o kterýkoliv úkon z výše uvedených základních činností při poskytování pečovatelské služby.
 
Případné stížnosti uživatelů služby vyřizuje Obecní úřad Drnovice.
 
Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby:
 
Sociální služby jsou relizovány přímo v bytě uživatele a nebo v místech
k tomu zřízených – místnosti pro pedikuru     35,19 m2
                                 WC pro klienty                  3,86 m2
                                 Koupelna                         24,91 m2
                                    
s bezbariérovým přístupem.
 
 
 
  
 
Popis personálního zajištění poskytované sociální služby zabezpečení
 
Poskytovatel sociální služby : Obec Drnovice
                                                Drnovice 1, 683 0 4
                                                IČ: 00 291 731
Obec je provozovatelem Domu s pečovatelskou službou, Drnovice 321, 683 04,
DPS zajišťuje sociální služby prostřednictvím jednoho pracovníka sociální péče, který splňuje odbornou způsobilost.  
 
  
Následující
Předchozí