Obec Drnovice
Drnovice

Dům s pečovatelskou službou

Obec má široké pole působnosti v systému poskytování soc. služeb. V tomto roce uplyne již 5 let od otevření domu s pečovatelskou službou (DPS), který je určen pro bydlení seniorů a lidí zdravotně postižených. Zřizovatel tohoto zařízení je obec Drnovice, která je i poskytovatelem služeb sociální péče. V tomto domě se nachází celkem 14 bytů, z toho jsou 3 byty bezbariérové, 3 větší byty vhodné i pro manželské páry a 8 jednolůžkových bytů. Žádosti o bydlení v DPS se evidují na OÚ Drnovice. Pečovatelskou službu zajišťuje pí. Jordová – potřebným obyvatelům pomáhá zvládnout běžné denní úkony při sebepéči i při péči o domácnost. Tyto úkony jsou živiteli placeny dle ceníku vypracovaného obcí. Některé služby, pedikúra, masáže, koupání jsou poskytovány i jiným obyvatelům obce dle objednání.
 
 
 
 DPSDPS
 
 
 
Následující
Předchozí