Obec Drnovice
Drnovice

Matriční agenda

 

Matriční agenda
Obecní úřad vystavuje: rodné listy a jejich kopie
                                           oddací listy a jejich kopie
                                           úmrtní listy a jejich kopie
                                           vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 
Obecní úřad vyřizuje:
žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství
Žadatel předloží:
-občanský průkaz
-rodný list, popř. oddací list
 
žádosti o vydání občanského průkazu
Žadatel předloží:
-rodný list
-oddací list, je-li žadatel vdaný/á
-rozsudek o rozvodu, je-li žadatel rozvedený/á
-úmrtní list, je-li žadatel ovdovělý/á
-rodné listy dětí mladších 15-ti let, pokud požadujete jejich zapsání do OP
-doklad o získání titulu nebo vědecké hodnosti, pokud požadujete jejich zapsání do OP
Následující
Předchozí