Obec Drnovice
Drnovice

Ověření podpisu a kopie

 

Ověření podpisu a kopie
-ověření pravosti podpisu /legalizace/
-ověření shody opisu nebo kopie s listinou /vidimace/                                                                 
K ověření pravosti podpisu je potřeba:
 -listina, na níž má být podpis ověřen
-průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen
Poplatek činí 30,- Kč za každý ověřený podpis.
Ověření se provádí v kanceláři obecního úřadu. K ověření se dostaví osoba, jejž podpis má být ověřen, osobně. Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů je možno požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném místě, např. v domácnosti /pouze v katastrálním území obce/
 K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba doložit:
-originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
-opis nebo kopie této listiny / kopii je možno zhotovit na obecním úřadě/
Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku originálu.
Následující
Předchozí