Obec Drnovice
Drnovice

Platba poplatku za komunální odpad a za pů v roce 2020

A) Platba poplatku za komunální odpad v roce 2020

 

Poplatek stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Drnovice.

Správce poplatku: Obec Drnovice, Drnovice č.p.1

Výše poplatku: 600,-

  • na fyzickou osobu přihlášenou v Drnovicích nebo
  • na fyzickou osobu a rok, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba.

Termín splatnosti poplatku:      j e d n o r á z o v ě   do  30. 04. 2020

Způsob platby poplatku:

  • hotově v úřední den v kanceláři obce od 20.01.2020
  • nebo převodem z účtu od 01.01.2020

Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit:   č.ú.     2521731/0100, variabilní symbol 1337 a jako specifický symbol číslo popisné domu, ve kterém je poplatník přihlášen k pobytu a do poznámky uvést příjmení a jméno poplatníka.
Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce (tzv. hromadná platba), např. člena rodiny, vlastníka domu (tzv. plátce poplatku).

Po připsání platby poplatku na náš učet bude známka za svoz odpadu doručena do týdne na adresu trvalého pobytu plátce. V případě hotovostní platby bude vydána po zaplacení poplatku v kanceláři.


B) Platba poplatku ze psů v obci Drnovice v roce 2020

Výše poplatku:

  • 150,- Kč za 1.psa a rok
  • 200,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Termín splatnosti poplatku:      j e d n o r á z o v ě   do   31. 05. 2020
                                            

Způsob platby poplatku:

  • hotově v úřední den v kanceláři obce od 20.01.2020
  • nebo převodem z účtu od 01.01.2020

Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit: č.ú. 2521731/0100, variabilní symbol 1341 a jako specifický symbol číslo popisné domu, ve kterém je držitel psa přihlášen k pobytu a do poznámky uvést příjmení a jméno držitele psa.          
 

Následující
Předchozí