Obec Drnovice
Drnovice

Přidělení čísla popisného nebo evidenčního

 

Přidělení čísla popisného nebo evidenčního:
Žadatel doloží: 
-písemnou žádost
-kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci
-geometrický plán pro zaměření novostavby
 Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Rozhodnutí o přidělení čísla popisného
Následující
Předchozí