Obec Drnovice
Drnovice

Přihlášení / Odhlášení - trvalý pobyt

 

Přihlášení k trvalému pobytu
Přihlášení se provádí osobně na úřadě v úřední hodiny.
Pro přihlášení přineste s sebou níže uvedené doklady:
-platný občanský průkaz
-doklad o vlastnictví nemovitosti, do které se chcete přihlásit, jste-li jejím vlastníkem
-pokud bydlíte v pronájmu, nájemní smlouvu
-nejste-li vlastníkem nemovitosti ani nájemníkem, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit a prokázat svoji totožnost.
Správní poplatek činí 50,- Kč /osoba starší 15-ti let/
 
Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu v obci budete odhlášeni automaticky prostřednictvím centrální evidence obyvatelstva,po přihlášení se k trvalému pobytu na nové adrese.
Následující
Předchozí