Obec Drnovice
Drnovice

Czech POINT

Od února 2008 můžete na Obecním úřadě v Drnovicích získat ověřené výpisy z centrálních evidencí v rámci projektu Czech POINTČeský podací ověřovací informační Národní terminál.  

V současnosti kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík                                                                    
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria nutná pro vyhledání svého požadavku.

     u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku : IČ

     u výpisu z katastru nemovitostí: katastrální území, parcelní číslo, příp. číslo popisné.

Výpisy z neveřejných evidencí:

  •  Rejstřík trestů

k vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů, je třeba podepsat písemnou žádost, doložit svoji   totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Výpisy jsou poskytovány za poplatek:

     cena za 1. stranu cena za každou další i započatou
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík  100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí   100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů          50,- Kč ----

 

 

 

 

 

 

 


Více informací získáte na www.czechpoint.cz  

Následující
Předchozí