Obec Drnovice
Drnovice

CzechPoint

 

Od    února 2008 můžete na Obecním úřadě v Drnovicích získat ověřené výpisy z centrálních evidencí v rámci projektu Czech POINTČeský podací ověřovací informační Národní terminál.  
V současnosti kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík                                                                    
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria nutná pro vyhledání svého požadavku.
     u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku : IČ
     u výpisu z katastru nemovitostí: katastrální území, parcelní číslo, příp. číslo popisné.
Výpisy z neveřejných evidencí:
 - Rejstřík trestů
k vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů, je třeba podepsat písemnou žádost, doložit svoji   totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 
Výpisy jsou poskytovány za poplatek:
                                            Cena za 1.stranu                           Cena za každou další i započatou
                                                                                                                    stránku
Obchodní rejstřík                   100,- Kč                                                      50,- Kč    
Živnostenský rejstřík             100,- Kč                                                      50,- Kč
Katastr nemovitostí              100,- Kč                                                       50,- Kč
Rejstřík trestů                          50,- Kč                                                        ----
 
Více informací získáte na www.czechpoint.cz  
Následující
Předchozí