Obec Drnovice
Drnovice

Poplatek ze psů

Platba poplatku ze psů v obci Drnovice v roce 2024

Poplatky stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce Drnovice č.2/2021.

Správce poplatku: Obecní úřad Drnovice, Drnovice č.p.1

Výše poplatku:       150,- Kč za 1.psa a rok
                                    200,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Termín splatnosti poplatku:      j e d n o r á z o v ě   do  30. 4. 2024

Způsob platby poplatku:

- bezhotovostní platbou od 1.1.2024 na účet č.: 25 21 731 / 0100 
   variabilní symbol:       1341,
   specifický symbol:       číslo popisné domu, ve kterém je držitel psa přihlášen k pobytu,
   poznámka:                  příjmení a jméno držitele psa.
         

 

- ve výjimečných případech, pokud nemá poplatník možnost bezhotovostní platby lze uhradit poplatky hotově v době úředních hodin v kanceláři obce od 1.2. 2024.

Následující
Předchozí