Obec Drnovice
Drnovice

Přihlášení / Odhlášení - trvalý pobyt

Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení se provádí osobně na úřadě v úřední hodiny.

Pro přihlášení přineste s sebou níže uvedené doklady:

  • platný občanský průkaz
  • doklad o vlastnictví nemovitosti, do které se chcete přihlásit, jste-li jejím vlastníkem
  • pokud bydlíte v pronájmu, nájemní smlouvu
  • nejste-li vlastníkem nemovitosti ani nájemníkem, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit a prokázat svoji totožnost.

Správní poplatek činí 50,- Kč /osoba starší 15-ti let/

Odhlášení z trvalého pobytu

Z trvalého pobytu v obci budete odhlášeni automaticky prostřednictvím centrální evidence obyvatelstva,po přihlášení se k trvalému pobytu na nové adrese.

Následující
Předchozí