Obec Drnovice
Drnovice

Výbory a komise

Na ustavujícím zasedání 29.10.2018 byli zvoleni předsedové finančního výboru (Mgr. Miroslav Zemánek) a kontrolního výboru (Květoslava Vančurová).

VÝBORY

  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor 

KOMISE RADY OBCE

Ve smyslu zákona 128/2000 Sb., § 112, odst. 1 byly radou obce ustaveny komise jako kolektivní poradní orgány rady obce. Komise se scházejí k jednání dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Předseda komise zajistí, aby z každého jednání byl pořízen stručný zápis.

Seznam komisí rady obce

  • Komise životního prostředí
  • Komise sociální a kulturní
  • Komise bytového a místního hospodářství
Následující
Předchozí