Obec Drnovice
Drnovice

Finanční v.

Finanční výbor podle zákona 129/2000 Sb.

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
  • provádí  kontrolu  hospodaření   právnických  osob  a  zařízení založených nebo zřízených obcí, nebo které na obec byly převedeny,
  • provádí  kontrolu  využití  dotací,  
  • plní  další  úkoly  ve  finanční  oblasti,  kterými  jej pověří zastupitelstvo
Následující
Předchozí