Obec Drnovice
Drnovice

K. sociální a kulturní

  • provádí kontrolní návštěvy v domě pečovatelské služby
  • kontroluje kvalitu sociálních služeb na území obce
  • poskytuje stanoviska k podnětům a stížnostem v obkasti sociálních služeb
  • vyjadřuje se k návrhům na pronájem uvolněných bytů v domě pečovatelské služby
  • členové komise navštěvují občany při příležitosti významných životních jubileí
  • organizují společenská setkání a kulturní akce pro občany, zejména důchodce
  • navštěvují drnovické občany umístěné v domovech důchodců a jiných pečovatelských zařízeních
  • v případě potřeby posuzuje z hlediska sociálního potřebnost poskytnutí obecního bytu
  • podílejí se na inventarizaci majetku
Následující
Předchozí