Obec Drnovice
Drnovice

Kontrolní v.

Kontrolní výbor podle zákona 129/2000 Sb.

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
  • kontroluje dodržování  právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
  • plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo
Následující
Předchozí