Obec Drnovice
Drnovice

Komunální odpad

Poplatek za komunální odpad od 1.1.2021 je 600,- Kč za poplatníka.

Informace k platbě 

I přesto, že došlo oproti roku 2019 k tomuto navýšení, částka nepokryje náklady spojené se svozem komunálního a tříděného odpadu, která v roce 2019 činila 760,- Kč na poplatníka. Původní výši poplatku obec stanovila v roce 2012, s účinností od 1.1.2013, tehdy byly náklady na svoz kom. odpadu ve výši 559,-Kč za poplatníka. Skutečné náklady na svoz směsného KO byly v roce 2018 ve výši 400,- Kč na občana a tříděného KO ve výši 264,-Kč na poplatníka. Oproti tomu v roce 2019 jsou již náklady na svoz směsného KO ve výši 436,- Kč na poplatníka a tříděného KO ve výši 324,- Kč na poplatníka. Zvýšení nákladů je podmíněno především zvýšením cen za svoz odpadů, kterou zajišťuje společnost RESPONO.

Obec dotovala svoz odpadů v roce 2018 částkou 332 tis. Kč, tj. ve výši 20 % celkových nákladů na svoz. V roce 2019 bude obec hradit svoz odpadu částkou 551 tis. Kč, to představuje téměř 30 % nákladů na svoz. Po zvýšení poplatku se bude obec podílet na úhradě nákladů ve výši 17 %.

 

Náklady na sběr a svoz odpadu v obci Drnovice

2018

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Počet poplatníků (průměrný stav v roce)

2 469

popl.

2 480

popl.

a) Náklady na svoz komunálního odpadu od občanů

1 639 863

1 884 385

       náklady za svoz KO na poplatníka

664

Kč/ popl.

760

Kč/ popl.

 

 

 

 

 

     - z toho náklady na směsný komunální odpad

988 421

1 080 142

 

400

Kč/ popl.

436

Kč/ popl.

     - z toho náklady na svoz  tříděného odpadu

651 442

804 243

 

264

Kč/ popl.

324

Kč/ popl.

b) Ostatní odpad (hasiči, DPS,…)

47 330

56 457

Celkem náklady na svoz odpadu

1 687 193

1 940 842

a) Poplatek za KO -vybráno od poplatníků

1 137 124

1 141 096

b) Výnosy od Ekokomu za tříděný odpad

218 283

249 256

Celkem příjmy

1 355 407

1 390 352

Obec uhradila ze svého rozpočtu

331 786

550 490

 

V současné době je na území obce rozmístěno 173 kontejnerů (11 na sklo, 10 na papír, 24 na plast, 120 na bioodpad, 6 na oleje a tuky, 2 na textil). 

Chtěli bychom tímto poděkovat všem našim občanům, kteří pomáhají třídit odpad a tím i snižovat množství netříděného odpadu, který končí na skládkách. 

Typ odpadu               frekvence svozů                                               svozový den

Komunální odpad: celoročně 1 x za 14 dní                                 středa / sudý týden (13.1.,27.1.)

Bioodpad:                prosinec až únor 1x za 28 dní                     úterý / lichý týden (5.1.,2.2.)

                                  březen až květen, listopad 1x za 14 dní    úterý / lichý týden (2.3,…)

                                  červen až říjen 1x za týden                          úterý

Papír:                       celoročně 1x za 14 dní                                  úterý / lichý týden 

Plasty:                     celoročně 1x za týden                                   pondělí

Sklo čiré:                celoročně 1x za 28 dní                                  pátek (1.1., 29.1., 26.2.,..)

Sklo barevné:        celoročně 1x za 28 dní                                  pátek (15.1., 12.2., 12.3.,..)

Nebezpečný odpad: 2x za rok                                                      dle oznámení RESPONA

Objemný odpad:      2x za rok                                                      dle oznámení RESPONA

Textil:                     dle naplněnosti kontejneru                        zajišťuje firma TextilEco a.s.

Elektrozařízení:   dle naplněnosti kontejneru                         zajišťuje firma ASEKOL a.s.

Sběrný dvůr Drnovice, dvůr nad MŠ Drnovice                         středa 8:00 – 16:00 hod      

zdarma: elektrozařízení , tel: 517 353 585

 

Sběrný dvůr Vyškov, Cukrovarská 16, Vyškov:                       úterý        8:00 – 17:00 hod

                                                                                                         čtvrtek     8:00 – 17:00 hod

                                                                                                         sobota      8:00 – 12:00 hod

zdarma: bioodpad, papír, plasty, polystyren, plechovky, sklo, elektrozařízení, nebezpečné odpady ( barvy, lepidla, léky, oleje..),  koberce, matrace, nábytek,…

za úplatu: pneumatiky, stavební a demoliční odpady

Komunální odpad nebo také směsný odpad je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce. Komunální odpad zahrnuje: tuhý komunální odpad, domovní odpad, objemný odpad apod.  Jedná se o odpad, který není separován, nebo ho již dále separovat nelze. 

 

Komunální odpad se odváží celoročně, v intervalu 14 dní. Až na výjímky je tímto dnem středa - sudý týden (13.1.,27.1.)

 

Informace k platbě 

Bioodpad:               

Biologicky rozložitelné odpady (zkráceně bioodpady) jsou takové odpady, které podléhají rozkladu za přístupu i nepřístupu kyslíku. 

Co patří do kontejnerů: Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, staré pečivo, slupky a zbytky rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí) a jiné.

Co nepatří do kontejnerů: Uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad, který není biologicky rozložitelný, fritovací olej, uhynulá zvířata apod.

Svoz: prosinec až únor                     1x za 28 dní        úterý / lichý týden

           březen až květen, listopad    1x za 14 dní       úterý / lichý týden 

           červen až říjen                         1x za týden        úterý

 

Plasty: 

Žlutý kontejner

Co patří do kontejnerů: PET lahve i s víčky, sáčky, folie, plastové kelímky, polystyren, plastové obaly a výrobky, hliníkové plechovky od piva a nápojů, kovové obaly (obaly od potravin např. konzervy).

Co nepatří do kontejnerů: Linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly. 

Svoz: celoročně                                1x za týden          pondělí

 

Papír:  

Modrý kontejner

Co patří do kontejnerů: Noviny, časopisy, lepenkové a kartonové krabice, papírové sáčky, letáky, knihy a sešity, kancelářský papír.

Co nepatří do kontejnerů: Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír (kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité plenky, hygienické potřeby.

Svoz: celoročně                                 1x za 7 dní             úterý / sudý týden

                                                                                              středa / lichý týden

 

Sklo čiré: 

Bílý kontejner

Co patří do kontejnerů: Nevratné lahve od nápojů, sklenice a skleněné nádoby, tabulové sklo, střepy.

Co nepatří do kontejnerů: Linoleum a jiné Keramika, zrcadla, porcelán, autoskla, drátěná skla, víčka od lahví.

Svoz: celoročně                                 1x za 28 dní             pátek (1.1., 29.1., 26.2.,..)

 

 

Sklo barevné:

Zelený kontejner

Co patří do kontejnerů: Nevratné lahve od nápojů, sklenice a skleněné nádoby, tabulové sklo, střepy.

Co nepatří do kontejnerů: Linoleum a jiné Keramika, zrcadla, porcelán, autoskla, drátěná skla, víčka od lahví.

Svoz: celoročně                                 1x za 28 dní            pátek (15.1., 12.2., 12.3.,..)

 

 

Textil:                     dle naplněnosti kontejneru                        zajišťuje firma TextilEco a.s.

Elektrozařízení:   dle naplněnosti kontejneru                         zajišťuje firma ASEKOL a.s.

 

 

Sběrný dvůr Drnovice, dvůr nad MŠ Drnovice                          

středa       8:00 – 16:00 hod                          

zdarma: elektrozařízení

tel: 517 353 585

Sběrný dvůr Vyškov, Cukrovarská 16, Vyškov  

webové stránky: https://www.respono.cz/pro-obce/sberne-dvory/

úterý        8:00 – 17:00 hod

čtvrtek     8:00 – 17:00 hod

sobota     8:00 – 12:00 hod

zdarma (pro občany obce po předložení občanského průkazu): bioodpad, papír, plasty, polystyren, plechovky, sklo, elektrozařízení, nebezpečné odpady ( barvy, lepidla, léky, oleje..),  koberce, matrace, nábytek,…

za úplatu: pneumatiky, stavební a demoliční odpady

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Následující
Předchozí