Obec Drnovice
Drnovice

Mateřská a základní škola

ZŠ Drnovice je škola s bohatou tradicí, je plně organizovanou školou s právní subjektivitou od roku 1993. Zřizovatel je obec Drnovice.

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na rozvoj zdravého životního stylu a zdravého prostředí, práci s počítači, a dále na bohatou zájmovou činnost. Daří se nám integrovat žáky s vývojovými poruchami učení. Výuka probíhá ve 14 kmenových a 9 odborných učebnách. Součástí školy je školní družina, školní dílny, cvičná kuchyně, školní knihovna a tělocvična. Učebnu hudební výchovy v odpoledních hodinách využívá pro výuku žáků naší školy ZUŠ Vyškov (klavír, flétna, trubka). Učebna informatiky je každý pátek využívána pro volný přístup k ICT a na Internet.

Škola má 248 žáků, 20 pedagogických pracovníků včetně vychovatelky ŠD, administrativní pracovnici, školníka, 3 uklízečky a ve školní kuchyni pracují 3 kuchařky a vedoucí školního stravování.

V areálu školy je hřiště s umělým povrchem, pískoviště pro petang a upravené travnaté prostory pro odpočinek.

Následující
Předchozí