Obec Drnovice
Drnovice

Odpadové hospodářství

Informace o odpadovém hospodářství obce Drnovice

Odpadové hospodářství obce Drnovice se řídí obecně závaznou vyhláškou „č.5/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (odkaz), kterou je stanoven obecní systém odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhláškou „č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“ (odkaz).

Výše uvedená OZV č.5/2023 stanovuje, jak mají občané nakládat s odpady:

  • jaké složky je možné odděleně soustřeďovat (viz. DRUHY ODPADU),
  • do jakých sběrných nádob odkládat (viz. DRUHY ODPADU),
  • kde jsou sběrné nádoby umístěny (viz. SBĚRNÁ MÍSTA),
  • jak lze předcházet vzniku odpadů.

Obec Drnovice žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu, které skončí na skládce. Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce či odvezen do spalovny. (viz. DRUHY ODPADU)

Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, místo jednorázových plastových tašek využívat látkové či koše k tomu určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie. Ideální je nevytvářet odpady vůbec – domácí kompostování, opětovné použití výrobků (burzy, nákup/prodej z druhé ruky …).

Směsný odpad

Kam ukládat: běžné popelnice na kom.odpad (plastové, kovové)

Co sem patří: maso, kosti, oleje a tuky, sáčky z vysavače, smetky, popel, hygienické pomůcky, běžné žárovky, čistící utěrky a houby, keramika a porcelán, trus zvířat, silně špinavé a mastné obaly bez nebezpečných látek

Co sem nepatří: úsporné žárovky a zářivky, stavební odpad, vyřazená elektronika, papír, plast, sklo, bioodpad, kovy

 

Papír

Kam ukládat:   modré kontejnery na papír (na území obce celkem 13 ks kontejnerů o objemu 1100 l, rozmístění viz sběrná místa)         
- sběrný dvůr Vyškov

Co sem patří: noviny a časopisy, letáky, knihy, brožury, katalogy a prospekty, sešity a bloky, kancelářský a balicí papír, skartovaný materiál, karton a lepenka, čisté papírové obaly od potravin a drogerie, papírové krabice

Co sem nepatří: znečištěný papír, papírové kapesníky a ubrousky, tapety, nápojový karton, voskovaný papír, uhlový papír (kopírák), papírové obaly a proložky od vajec, ruličky od toaletního papíru, pořadače s kovovými komponenty

 

Plast

Kam ukládat: žluté kontejnery na plast (na území obce celkem 24 ks kontejnerů o objemu 1100 l, rozmístění viz sběrná místa)         
- sběrný dvůr Vyškov

Co sem patří: sešlápnuté PET lahve, nápojový karton, sáčky, tašky, fólie, plastové obaly od potravin (kelímky, vaničky apod.),;igelitové tašky, pytle a plachty; plastové obaly od drogerie a kosmetiky (mýdlo, čistící prostředky, kosmetika apod.), plastové proložky od vajec, nápojový karton (obaly od mléka, džusů apod.), čistý bílý polystyren, plastové hračky, CD/DVD obaly, strečové fólie

Co sem nepatří: linoleum, PVC, pryžové výrobky, molitan, videokazety, znečištěný stavební polystyren, izolační pěna, plastové obaly s celým obsahem, tkaninové fólie, hračky s kovovými komponenty nebo elektronikou, obaly od olejů nebo silně znečištěné zbytky jídla, obaly od nebezpečných látek (barvy, postřiky, ředidla apod.)

 

 

Bioodpad

Kam ukládat: hnědé kontejnery a hnědě označené popelnice na bioodpad, (na území obce celkem 30 ks kontejnerů o objemu 770 l a 90 ks popelnic o objemu 240 l, rozmístění viz sběrná místa)         
- sběrný dvůr Vyškov

Co sem patří: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, květiny, kávové sedliny a filtry, čajové sáčky, hrnkové květiny včetně hlíny (bez drátků, stuh, plastových obalů), papírové kapesníky, ubrousky a sáčky, skořápky od vajec a ořechů, listí, seno a sláma, tráva a plevel, spadané nebo zkažené ovoce a zelenina, drcené větve, kůra, piliny a hobliny, studený popel ze dřeva

Co sem nepatří: maso, kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, kočkolit (podestýlka), sáčky z vysavače, cigaretové oharky, uliční smetky, velké kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.), letáky a noviny, popel z uhlí

Sklo

Kam ukládat: bílé nebo zelené kontejnery na sklo (na území obce celkem 11 ks kontejnerů o objemu 1100 l, rozmístění viz sběrná místa)
- sběrný dvůr Vyškov

Co patří do bílých kontejnerů: jednorázové čiré láhve od nápojů, zavařovací čiré sklenice, čiré flakony

Co patří do zelených kontejnerů: jednorázové barevné lahve, barevné sklenice, Barevné flakony, tabulové sklo

Co sem nepatří: porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, varné sklo, zářivky a výbojky, běžné žárovky, televizní obrazovky a monitory, autoskla

 

Kovy

Kam ukládat: žluté kontejnery na plast (na území obce celkem 24 ks kontejnerů o objemu 1100 l, rozmístění viz sběrná místa)         
- sběrný dvůr Vyškov,       
- 2x ročně mobilní svoz (jaro a podzim, o termínu svozu informuje obecní úřad místním rozhlasem a na web.stránkách obce)

Co sem patří: plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníková víčka od jogurtů, kovové uzávěry a víčka, kovové obaly od drogerie a kosmetiky, alobal

Co sem nepatří: obaly od nebezpečných látek, plynové lahve, kabely a dráty, elektrozařízení

 

 

 

Oleje a tuky

Kam ukládat: zelené popelnice označené štítkem (na území obce celkem 6 ks popelnic o objemu 240 l, rozmístění viz sběrná místa)     
- sběrný dvůr Vyškov

Co sem patří: Použitý jedlý olej nebo tuk v uzavřených PET lahvích

Co sem nepatří: Oleje a tuky ve skleněných nádobách, technické oleje a tuky (ty je možné odevzdat ve sběrném dvoře)

 

Oblečení, textil

Kam ukládat: bílé kontejnery na textil (na území obce celkem 3 ks kontejnerů o objemu 2 500 l, rozmístění viz sběrná místa)        
- sběrný dvůr Vyškov

Co sem patří: oděvy, kabelky, opasky, opasky, párová obuv., bytový textil (povlečení, prostěradla, záclony apod.)

Co sem nepatří: mokré, plesnivé nebo jinak znečištěné věci

 

Elektrozařízení

Kam ukládat: červený kontejner na elektrozařízení, použité baterie na sběrná místa v obchodech a ve škole,    
- sběrný dvůr Vyškov,       
- 2x ročně mobilní svoz (jaro a podzim, o termínu svozu informuje obecní úřad místním rozhlasem a na web.stránkách obce)

Co sem patří: elektrozařízení z domácnosti (např. kávovary, rychlovarné konvice, žehličky, kalkulačky atp.), baterie

 

Objemný odpad

Kam ukládat: sběrný dvůr Vyškov,
- 2x ročně mobilní svoz (jaro a podzim, o termínu svozu informuje obecní úřad místním rozhlasem a na web.stránkách obce)

Co sem patří: odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery nebo popelnice, Jedná se například o nábytek, sedací soupravy, koberce, linolea, matrace, podlahové krytiny,  apod.

 

 

 

Pneumatiky

Kam ukládat: sběrný dvůr Vyškov

Jaká je cena: dle ceníku společnosti RESPONO, a.s.

 

Stavební odpad

Kam ukládat: sběrný dvůr Vyškov

Jaká je cena: dle ceníku společnosti RESPONO, a.s.

 

Nebezpečné odpady

Kam ukládat: sběrný dvůr Vyškov,
- 2x ročně mobilní svoz (jaro a podzim, o termínu svozu informuje obecní úřad místním rozhlasem a na web.stránkách obce)

Co sem patří: kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel, syntetické a minerální oleje, zbytky postřiků, azbest a výrobky z něj; obaly od olejů, barev, ředidel; fotochemikálie, hasicí přístroje, laboratorní chemikálie, tlakové lahve

Co sem nepatří: výbušniny a výbušné materiály, zábavní pyrotechnika, radioaktivní materiály, jedlé tuky a oleje

 

Černá skládka

Co je černá skládka?
Černá skládka je místem, kde dochází k odkládání odpadů v rozporu s obecně závaznou obce Drnovice. Černou skládkou je i umisťování jiných druhů odpadů, než pro která jsou kontejnerová stanoviště určena. Černé skládky mohou být tvořeny odpady různého druhu a původu. Často jde o stavební suť, vysloužilý nábytek, elektroodpad, nebezpečné látky a další. Jejich nelegální odložení mimo místa k tomu určená mohou znamenat ekologickou hrozbu - mohou z nich unikat škodlivé látky do vzduchu nebo půdy a ohrozit povrchové i podzemní vody.

Co dělat, když vidím zakládání černé skládky? 
Je dobré si uvědomit, že odstranění černé skládky platí obec Drnovice a tudíž občané – proto je dobré ihned informovat obec (tel.: 517 353 235, email: podatelna@oudrnovice.cz) a případně pořídit informaci přes stránky www.ZmapujTo.cz (proklik). Je vhodné pořídit fotodokumentaci, ze které je zřejmý čin a jeho původce (např. číslo auta atd.). Tyto podklady spolu s popisem místa a dalších okolností poskytnout obecnímu úřadu Drnovice.

MÝTUS 1: VŠE SKONČÍ NA JEDNÉ HROMADĚ

Už vám to také někdo řekl? Že třídění odpadu nemá smysl, protože vše stejně skončí na jedné hromadě? To není pravda. Různé druhy odpadků odvážejí auta označená nápisem s názvem suroviny – ke smíchání tak opravdu nedochází. Mimochodem, firmy zabývající se svozem dostávají za tříděný odpad zaplaceno, kdyby ho odvezly na skládku, musely by platit ony.

MÝTUS 2: TŘÍDĚNÍ ODPADU JE SLOŽITÉ

Je jednodušší, než se na první pohled může zdát. Papír stačí ukládat do papírové krabice, plastové láhve do igelitky. Na sklo můžete vyčlenit speciální kbelík. Třídění podle výpočtů zabere jen tři minuty denně. Tolik času můžeme Zemi věnovat.

MÝTUS 3: PLASTOVÉ LÁHVE JE NUTNÉ ZBAVIT ETIKETY A VÍČKA

Další poměrně rozšířený omyl. Mnozí lidé láhve z plastu před vyhozením zbaví jak víčka, tak etikety. Jenže to je zcela zbytečné. Firmy, které plastové výrobky zpracovávají, si totiž umí s těmito součástmi jednoduše poradit.

MÝTUS 4: PŘED VHOZENÍM DO KONTEJNERU MUSÍM KELÍMKY OD JOGURTŮ A JINÝCH POTRAVIN DŮKLADNĚ VYMÝT

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrabete. Samozřejmě že ideální je obal lehce vypláchnout, například vodou po nádobí, ale není to podmínka. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba vypláchnout teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí. Pokud chodíte s tříděným odpadem jednou za čas, je dobré obaly vymýt, tedy i ty od jogurtu a to z důvodu nepříjemného zápachu, který po čase nastane, pokud jej brzy po použití neodneseme do správného kontejneru.

MÝTUS 5: NEBEZPEČNÝ ODPAD DOMA NEVEDEME

Při vyhazování odpadků je dobré se mít na pozoru. Protože přibývá věcí, které není možné vyhodit do běžné popelnice. Respektujte to. Nebezpečným odpadem jsou například prošlé léky a ty má doma čas od času každý. Stejně jako třeba vybité baterie.

MÝTUS 6: BIOODPAD PATŘÍ DO OBYČEJNÉ POPELNICE

Když bioodpad, jako jsou třeba slupky od brambor, skořápky od vajíček či posečená tráva ze zahrady, skončí na skládce směsného odpadu, rozkládá se bez přístupu vzduchu a tvoří se metan, který je skleníkovým plynem. Proto je lepší dávat takový odpad do speciálních rozložitelných sáčků a vyhodit na kompost, do některé z hnědých popelnic na bioodpad nebo se ho zbavit při pravidelných svozech bioodpadu.

PLÁNOVÁNÍ

Je to prosté – kupujte jen to, co potřebujete. Neustálé dělání zásob a následné vyhazování prošlých potravin znamená velké množství zbytečného odpadu. Naučte se své nákupy promýšlet. Ulevíte tím nejen naší planetě, ale i své peněžence.

KDYŽ VODU, TAK KOHOUTKOVOU

Pro naši planetu představují PET láhve značnou ekologickou zátěž. Zkuste se proto úplně vyhnout nákupu balené vody, a upřednostňujte vodu kohoutkovou. Když do ní nakapete citrón a přidáte pár listů čerstvé máty, určitě vám bude chutnat více než kdejaká sladká limonáda. Zároveň uděláte něco pro své zdraví.

KOMPOSTUJTE

Bioodpadu je v domácnostech opravdu hodně, a proto je nejlepší variantou kompostování. Kdo má vlastní zahradu, má to jednoduché. I ostatní ale mohou doma kompostovat, například ukládat bioodpad do speciálních nádob.

POUŽÍVEJTE LÁTKOVÉ TAŠKY

Když jdete na nákup, berte si s sebou tašky z domova a nekupujte neustále nové. Ideálně u sebe noste látkové tašky nebo nějaké z ekologických materiálů. To samé platí pro igelitové sáčky. V současné době jsou v nabídce průhledné sáčky vyrobené s ekologických materiálů, které se dají používat opakovaně a dají se i vyprat.

NEPOUŽÍVEJTE VĚCI NA JEDNO POUŽITÍ

Zamyslete se nad tím, zda nepoužíváte příliš mnoho věcí na jedno použití. Typickým příkladem jsou jednorázové holicí strojky, plastové nádobí a papírové ubrousky. Možná jsou pro vás určitým komfortem. Jsou ale komfortem, který si naše planeta nemůže dovolit.

NABÍDNĚTE NEPOTŘEBNÉ VĚCI

Pokud se vám něco již nehodí, ale víte, že by to mohlo ještě dobře sloužit, nebojte se to nabídnout nebo prodat. Proč vyhazovat věci, které mohou ještě někomu dělat radost.

NAKUPUJTE BEZOBALOVĚ

Bezobalových projektů neustále přibývá a nejedná se jen o jídlo, ale také například o kosmetiku. Právě bezobalové nakupování představuje jednu z cest, jak výrazně snížit ekologickou zátěž.

MYSLETE EKOLOGICKY

Přemýšlejte nad tím, co a proč vyhazujete. Opravdu je nutné vyhodit to staré roztrhané tričko? Nemohlo by vám ještě sloužit jako hadr na podlahu či prach? Zamyslete se také nad tím, co nakupujete. Musíte opravdu kupovat zabalená rajčata, když vedle leží ta samá nezabalená? Uvažujte nad svými kroky a zkuste myslet více ekologicky.

ŽIJTE MINIMALISTICKY

Neobklopujte se nepotřebnými věcmi a řiďte se heslem: „v jednoduchosti je síla“. Budete se cítit volněji a nezávislí na konzumní společností.

TVOŘTE

Ani nemusíte být moc kreativní duše na to, abyste doma něco vytvořili z věcí, které byste jinak vyhodili. Nový květináč či misku na kytky z PET láhve, domeček pro panenky z papírových krabic a mnoho dalších kreativních výtvorů. Inspirací najdete plný internet.

 

  1. Sběrné dvory

Sběrný dvůr Drnovice, dvůr nad MŠ Drnovice                 středa    8:00 – 16:00 hod

zdarma: elektrozařízení

tel: 517 353 585

 

Sběrný dvůr Vyškov, Cukrovarská 486/16, Vyškov:        úterý      8:00 – 17:00 hod.

                                                                                       čtvrtek    8:00 – 17:00 hod.

                                                                                       pátek:    8:00 – 15:00 hod.

                                                                                       sobota    7:00 – 13:00 hod.

tel: 517 810 038, 517 810 030

zdarma: bioodpad, papír, plasty, polystyren, plechovky, sklo, elektrozařízení, nebezpečné odpady (barvy, lepidla, léky, oleje..),  koberce, matrace, nábytek,…

za úplatu: pneumatiky, stavební a demoliční odpady

 

  1. Seznam stanovišť sběrných nádob pro tříděný odpad na území obce Drnovice:

Seznam míst

SVOZ ODPADU v roce 2024

 

Typ odpadu                    frekvence svozů                                                        svozový den

 

Komunální odpad:        celoročně 1 x za 14 dní                                            středa / sudý týden (10.1.,24.1.)

 

Bioodpad:                       prosinec až únor 1x za 28 dní                                úterý / lichý týden (2.1.,30.1.)

                                         březen až květen, listopad 1x za 14 dní               úterý / lichý týden (12.3,…)

                                         červen až říjen 1x za týden                                     úterý

 

Papír:                              celoročně 2x za týden                                              úterý  a pátek

                                                                                                                               

 

Plasty:                             celoročně 2x za týden                                              pondělí a čtvrtek

 

Sklo čiré+ barevné:                 celoročně 1x za 28 dní                                    pátek (24.1., 21.2.,..)

 

 

Nebezpečný odpad:    2x za rok                                                                     dle oznámení RESPONA

 

Objemný odpad:          2x za rok                                                                     dle oznámení RESPONA

 

Textil:                              dle naplněnosti kontejneru                                    zajišťuje firma TextilEco

 

Elektrozařízení:             dle naplněnosti kontejneru                                    zajišťuje firma ASEKOL

Platba poplatku za komunální odpad v roce 2024

Poplatky stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce Drnovice č.4/2021.

Správce poplatku: Obecní úřad Drnovice, Drnovice č.p.1

Výše poplatku: 720,- Kč / rok

- na fyzickou osobu přihlášenou v obci Drnovice nebo

- na vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Termín splatnosti poplatku:      j e d n o r á z o v ě   do  30. 4. 2024

Způsob platby poplatku:

- bezhotovostní platbou od 1.1.2024 na účet č.: 25 21 731 / 0100 
  variabilní symbol:    1337,
  specifický symbol:    číslo popisné domu, ve kterém je poplatník přihlášen k pobytu,
  poznámka:                příjmení a jméno poplatníka.
            

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce (tzv. hromadná platba), např. člena rodiny, vlastníka domu.

Po připsání platby poplatku na učet obce Drnovice bude známka za svoz odpadu doručena do 10-ti dnů do schránky na adresu trvalého pobytu poplatníka v obci Drnovice. V případě platby za neobydlený dům bude známka za svoz odpadu doručena do schránky na adresu neobydleného domu v obci Drnovice.                   
 

- ve výjimečných případech, pokud nemá poplatník možnost bezhotovostní platby lze uhradit poplatky hotově v době úředních hodin v kanceláři obce od 1.2. 2024

na stránkách obce v sekci „Obecní úřad“ – „Formuláře a podklady“

obecni-urad/formulare-a-podklady/

Následující
Předchozí