Obec Drnovice
Drnovice

Podporujeme

Snahou vedení obce je podporovat aktivity, které vedou k rozvoji aktivit v obci i aktivit, které pomáhají mimo obec, které prezentují obec i navenek a v neposlední řadě podporujeme mimořádné výkony.

Snahou této webové stránky není plnohodnotný výčet aktivit a finančních příspěvků, ale spíše informace o tom, co všechno se v této oblasti děje.

 

Každým rokem je na podporu činnosti spolků a sdružení v obci vyčleněna z obecního rozpočtu část prostředků. 

 

Mimo tuto částku byly poskytnuty příspěvky ať už v peněžní formě nebo například snížením poplatků (pronájem, služby, zakoupením produktů, cenami do soutěží, …)

 • Drnka např.  (básnická sbírka Miroslava Daňka, publikace Na tom našem dvoře, …)
 • Fotbalový klub Drnovice
 • Hasičské muzeum – Stará požární zbrojnice
 • Moravská asociace Hung Gar ( Miroslav Lecián – mezinárodní mistrovství)
 • Kolokoč z.s. 
 • Osvětová beseda z.s.
 • Sbor dobrovolných hasičů (podpora činnosti, příspěvky na zakoupení vozidel, ceny do soutěží, …)
 • Římsko katolická farnost Drnovice (oprava kostela, věžní hodiny, …)
 • Zdeněk Železný (publikace)

 

Finanční spoluúčast na koncertech, div. představeních, zábavách,  akcích – rytíři, …

 

Příspěvky organizacím se sociálním zaměřením:

 • Český svaz bojovníků za svobodu
 • Diakonie Broumov – každoroční sbírka oblečení
 • Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
 • Oblastní Charita Hodonín
 • Paprsek

a další.

Následující
Předchozí