Obec Drnovice
Drnovice

Podporujeme

Snahou vedení obce je podporovat aktivity, které vedou k rozvoji aktivit v obci i aktivit, které pomáhají mimo obec, které prezentují obec i navenek a v neposlední řadě podporujeme mimořádné výkony.
Snahou této webové stránky není plnohodnotný výčet aktivit a finančních příspěvků, ale spíše informace o tom, co všechno se v této oblasti děje.
 
Každým rokem je na podporu činnosti spolků a sdružení v obci vyčleněna z obecního rozpočtu část prostředků. 
 
Mimo tuto částku byly poskytnuty příspěvky ať už v peněžní formě nebo například snížením poplatků (pronájem, služby, zakoupením produktů, cenami do soutěží, …)
Drnka např.  (básnická sbírka Miroslava Daňka, publikace Na tom našem dvoře, …)
Fotbalový klub Drnovice
Hasičské muzeum – Stará požární zbrojnice
Moravská asociace Hung Gar ( Miroslav Lecián – mezinárodní mistrovství)
Kolokoč z.s. 
Osvětová beseda z.s.
Sbor dobrovolných hasičů (podpora činnosti, příspěvky na zakoupení vozidel, ceny do soutěží, …)
Římsko katolická farnost Drnovice (oprava kostela, věžní hodiny, …)
Zdeněk Železný (publikace)
 
Finanční spoluúčast na koncertech, div. představeních, zábavách,  akcích – rytíři, …
 
Příspěvky organizacím se sociálním zaměřením:
Český svaz bojovníků za svobodu
Diakonie Broumov – každoroční sbírka oblečení
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Oblastní Charita Hodonín
Paprsek

a další.

Následující
Předchozí