Obec Drnovice
Drnovice

Období 2018-2022

 

Zateplení a fasáda KD (2021) - 3,5 mil. Kč

Kulturní dům - vnitřní vybavení (2020) - 2 mil. Kč

Kulturní dům - oprava střechy (2019) 1,2 mil. Kč

KD - oprava střechy vč. sanace (po požáru 21.9.2018) - 5 mil. Kč

Workoutové hřiště (2021) 

Příprava projektu - Energeticky úsporný projekt budovy ZŠ Drnovice - analýza (2021)

Následná péče projektu: "Obnova krajinných struktur v lokalitě Drnovice- Kopec a Přibylky" (2021)

Fotbalový stadion - výměna oken a dveří v 1NP, opravy toalet (2021)

Povodně - odstraňování následků (2021) - 0,5 mil. Kč

DPS - výměna oken a dveří (2020) - 0,4 mil. Kč

Mateřská škola Drnovice - přístavba (2018) - 12,5 mil. Kč

Protipovodňová opatření (rozhlas) (2018) - 2,5 mil. Kč (dotace 1,8 mil. Kč)

 

Opravy chodníků a komunikací:

Oprava chodníků Příčný Dombas, před hasičkou (2021) - 2,2 mil. Kč

Oprava komunikace Kašparov (2021)

Oprava místní komunikace Křivda (2020) - 4 mil. Kč

Oprava chodníků Vrch (2020) 1,5 mil. Kč

Opravy chodníků - Přídanky V, Vadisvár, U Kovárny, Vrch (2019) - 3,5 mil. Kč

 

 

Následující
Předchozí