Obec Drnovice
Drnovice

Pomoc při záplavách 2021

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Projekt Drnovice záplavy 2021 je spolufinancován z rozpočtu JmK.

Číslo smlouvy JMK073193/21/OKH

Celková výše podpory : 250.000 Kč

Logo JmK

Investiční část podpory byla použita k pokrytí výdajů na pořízení protipovodňového zásakového pásu na pozemcích obce, který má zabránit opakování přívalových dešťů.

Neinvestiční část podpory byla použita především na refundace mezd našich dobrovolných hasičů, kteří pomáhali nejen při likvidaci následků přívalových dešťů, které způsobily povodně, ale i při preventivních opatřeních (pytlování a rozvoz protipovodňových pytlů, čištění potoka, ..). Dále byla podpora použita na nákup čerpadel, které byly bezplatně zapůjčeny našim občanům k odčerpání vody ze zatopených prostor domů a k odvozu zničeného majetku z poškozených domů, naplaveného bahna v domech a ze zahrad.

Následující
Předchozí