Obec Drnovice
Drnovice

Projekt přístavby Mateřské školy

Projekt MATEŘSKÁ ŠKOLA DRNOVICE je spolufinancován Evropskou unií.

loga

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009881

Celková výše podpory z EU: 12 086 418,24 Kč


Cílem projektu je navýšení kapacity jediné mateřské školy v obci Drnovice o 28 dětí (nová kapacita 122 dětí).

Výsledkem projektu je přístavba objektu mateřské školy s bezbariérovým vstupem do objektu, který umožní dobrou integraci fyzicky hendikepovaných dětí do systému předškolního vzdělávání, dále bude pořízeno nezbytné vybavení "dovnitř" i "ven".

Díky realizaci projektu došlo především k: zvýšení kvality péče o předškolní děti v Drnovicích a blízkém okolí – spádových obcích, rozšíření kapacity poskytovaných služeb, zkvalitnění provozu a zajištění bezbariérovosti.

Následující
Předchozí