Obec Drnovice
Drnovice

zákon o soc. službách 108/2006sb - info

 

 

I ta nejmenší obec má povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociální péče. Jde v podstatě o jakousi vyhledávací službu a aktivní mapování potřeb lidí na svém území. To ale neznamená, že obec musí péči zajistit. Je povinna poskytovat příslušné informace a pomoc při zajištění služby v součinnosti s jinými orgány. Od 1.ledna 2007 platí nový zákon o sociálních službách 108/2006sb. Přináší opravdu zásadní změny, pokud jde o financování služeb. Peníze jdou přímo ke klientovi či uživateli služby. Tuto dávku vyplácejí obecní úřady s rozšířenou působností (Vyškov) a klient se rozhodne jakým způsobem s penězi naloží – zda mu potřebnou péči poskytne rodina nebo zvolí nákup služby. Tímto zákonem se ruší příspěvky pro bezmocnost který dostával nemocný člověk a příspěvek na péči pro osobu blízkou, které dostával ten kdo o nemocného pečoval. Od 1.1.2007 byl zaveden příspěvek na péči. O ten může požádat i ten kdo dosud žádný příspěvek nepobíral a potřebuje pomoc další osoby v každodenním životě.

 

Výše příspěvku se liší podle stupně závislosti. Zařazení do některého ze stupňů stanoví sociální pracovníci na základě 36 bodů určených zákonem. Tyto body zahrnují úkony péče o sebe (příprava stravy, osobní hygiena,), péče o domácnost, pohybové možnosti (vstávání z lůžka, chůze na větší vzdálenosti) a sociální aktivity (schopnost komunikace, jednání s úřady). Viz vyhláška 505/2006, která je k nahlédnutí na OÚ Drnovice.

Následující
Předchozí