Obec Drnovice
Drnovice

Za zmínku v obci a okolí stojí

Zámek

Na návsi nechal v letech 1866-1869 vystavět baron Mundy. V letech 1899-1947zde sídlil zemský chorobinec. Dnes je budova sídlem Obecního úřadu a restaurace. Stará konírna byla přestavěna na kapli zasvěcenou sv. Alžbětě, od roku 1947 je využívána jako místní kino. Za budovou se nachází zbytek zámeckého parku.

Farní kostel sv. Vavřince

Stojí na místě staršího kostela, který byl po požáru v roce 1652 stržen. Původně raně barokní stavba z druhé poloviny 17. století byla doplněna přestavbami v první čtvrtině 18 století. Pod kostelem se nachází hrobka Mundyů. U paty věže stojí barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1738 a sv. Floriána z roku 1755, kulturní památky chráněné státem.

Kopec Chocholík

Dominanta okolí obce s nadmořskou výškou 366,5 m.n.m.. Lokalita nálezů štípaných nástrojů paleolitických lovců z období tzv. szeletienu (cca 40 tis. let př. n.l.).

Studánka

„Na temeni kopce Chocholíka“, zmiňovaná ve 20 letech 20 století drnovickým kronikářem. Studánku obnovil v roce 2002 pan Miroslav Daněk a pojmenoval ji po vnučce „Pavla“.

V Písku

Starý pískovcový lom s ruční těžbou byl v provozu ještě krátce po 2 sv. válce. Areál se dvěma prostornými jeskyněmi je dnes součástí pásma hygienické ochrany prameniště pitné vody.

Drnovický mokřad

Jezírka s doprovodnou mokřadní vegetací s velkým ekologickým významem. Slouží k zadržování vody v krajině a k rozmnožování několika druhů obojživelníků (např. skokana štíhlého, rosničky zelené, čolka obecného) a vodního hmyzu (např. potápníka vroubeného).

Kříž u žump
Kovový kříž při okraji bájných tůní temné bažiny. Podle legendy zde došlo k utonutí vápeníka s koňským povozem.
 

Zdroj: Pavel Klvač (ed.): Drnovice - příroda, historie, současnost

Vydaly:  o.s. Drnka a OÚ Drnovice v roce 2004.

Následující
Předchozí