Obec Drnovice
Drnovice

Za zmínku v obci a okolí stojí

 
Zámek na návsi nechal v letech 1866-1869 vystavět baron Mundy. V letech 1899-1947zde sídlil zemský chorobinec. Dnes je budova sídlem Obecního úřadu a restaurace. Stará konírna byla přestavěna na kapli zasvěcenou sv. Alžbětě, od roku 1947 je využívána jako místní kino. Za budovou se nachází zbytek zámeckého parku.
 
Farní kostel sv. Vavřince: stojí na místě staršího kostela, který byl po požáru v roce 1652 stržen. Původně raně barokní stavba z druhé poloviny 17. století byla doplněna přestavbami v první čtvrtině 18 století. Pod kostelem se nachází hrobka Mundyů. U paty věže stojí barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1738 a sv. Floriána z roku 1755, kulturní památky chráněné státem.
 
Kopec Chocholík : dominanta okolí obce s nadmořskou výškou 366,5 m.n.m.. Lokalita nálezů štípaných nástrojů paleolitických lovců z období tzv. szeletienu (cca 40 tis. let př. n.l.).
 
Studánka: „na temeni kopce Chocholíka“, zmiňovaná ve 20 letech 20 století drnovickým kronikářem. Studánku obnovil v roce 2002 pan Miroslav Daněk a pojmenoval ji po vnučce „Pavla“.
 
V Písku: starý pískovcový lom s ruční těžbou byl v provozu ještě krátce po 2 sv. válce. Areál se dvěma prostornými jeskyněmi je dnes součástí pásma hygienické ochrany prameniště pitné vody.
 
Drnovický mokřad: jezírka s doprovodnou mokřadní vegetací s velkým ekologickým významem. Slouží k zadržování vody v krajině a k rozmnožování několika druhů obojživelníků (např. skokana štíhlého, rosničky zelené, čolka obecného) a vodního hmyzu (např. potápníka vroubeného).
 
Kříž u žump: kovový kříž při okraji bájných tůní temné bažiny. Podle legendy zde došlo k utonutí vápeníka s koňským povozem.
 

Zdroj: Pavel Klvač (ed.): Drnovice - příroda, historie, současnost. Vydaly

o.s. Drnka a OÚ Drnovice v roce 2004.

Následující
Předchozí