Obec Drnovice
Drnovice

DPH

 

Na základě § 94 odst.1)zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se Obec Drnovice stala od 1. října 2009 plátcem daně z přidané hodnoty.
Tato změna znamená, že veškeré poskytované služby (kopírování, služby technikou, poskytované služby spojené s nájmem, atd.) budou účtovány s příslušnou sazbou DPH.
Veškeré přijaté daňové doklady dodavatelů tedy musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Změny se netýkají místních poplatků vybíraných na základě platné obecně závazně vyhlášky (poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství, za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu,…), správních poplatků a hřbitovních poplatků.¨
 
Přidělené daňové identifikační číslo pro Obec Drnovice :   CZ00291731.
Následující
Předchozí