Obec Drnovice
Drnovice

CzechPoint

 

Od února 2008 můžete na Obecním úřadě v Drnovicích získat ověřené výpisy z centrálních evidencí v rámci projektu Czech POINTČeský podací ověřovací informační Národní terminál.  
V současnosti kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:
  • Obchodní rejstřík                                                                    
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria nutná pro vyhledání svého požadavku.
     u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku : IČ
     u výpisu z katastru nemovitostí: katastrální území, parcelní číslo, příp. číslo popisné.
Výpisy z neveřejných evidencí:
  •  Rejstřík trestů
k vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů, je třeba podepsat písemnou žádost, doložit svoji   totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 
Výpisy jsou poskytovány za poplatek:
     cena za 1. stranu cena za každou další i započatou
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík  100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí   100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů          50,- Kč ----
 

 

 

 

 

 

 


Více informací získáte na www.czechpoint.cz  

Následující
Předchozí