Obec Drnovice
Drnovice

Ověření podpisu a kopie

Ověření podpisu a kopie

  • ověření pravosti podpisu /legalizace/
  • ověření shody opisu nebo kopie s listinou /vidimace/                                                                 

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

  • listina, na níž má být podpis ověřen
  • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 50,- Kč za každý ověřený podpis.

Ověření se provádí v kanceláři obecního úřadu. K ověření se dostaví osoba, jejž podpis má být ověřen, osobně. Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů je možno požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném místě, např. v domácnosti /pouze v katastrálním území obce/

 K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba doložit:

  • originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
  • opis nebo kopie této listiny / kopii je možno zhotovit na obecním úřadě/

Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku originálu.

Následující
Předchozí