Obec Drnovice
Drnovice

Platba za komunální odpad

Platba poplatku za komunální odpad v roce 2024

Poplatky stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce Drnovice č.4/2021.

Správce poplatku: Obecní úřad Drnovice, Drnovice č.p.1

Výše poplatku: 720,- Kč / rok

- na fyzickou osobu přihlášenou v obci Drnovice nebo

- na vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Termín splatnosti poplatku:      j e d n o r á z o v ě   do  30. 4. 2024

Způsob platby poplatku:

- bezhotovostní platbou od 1.1.2024 na účet č.: 25 21 731 / 0100 
  variabilní symbol:    1337,
  specifický symbol:    číslo popisné domu, ve kterém je poplatník přihlášen k pobytu,
  poznámka:                příjmení a jméno poplatníka.
           

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce (tzv. hromadná platba), např. člena rodiny, vlastníka domu.

Po připsání platby poplatku na učet obce Drnovice bude známka za svoz odpadu doručena do 10-ti dnů do schránky na adresu trvalého pobytu poplatníka v obci Drnovice. V případě platby za neobydlený dům bude známka za svoz odpadu doručena do schránky na adresu neobydleného domu v obci Drnovice.                   

 

- ve výjimečných případech, pokud nemá poplatník možnost bezhotovostní platby lze uhradit poplatky hotově v době úředních hodin v kanceláři obce od 1.2. 2024

Následující
Předchozí