Obec Drnovice
Drnovice

Statistika

Statistika z roku 2004

 

Počet podnikatelských subjektů celkem
450
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů
62
Průmysl - počet podnikatelských subjektů
61
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů
79
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů
23
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů
108
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů
69
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů
1
Školství a zdravotnictví - počet subjektů
8
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů
39
Státní organizace - počet subjektů
2
Akciové společnosti - počet subjektů
3
Obchodní společnosti - počet subjektů
17
Družstevní organizace - počet subjektů
1
Peněžní organizace - počet subjektů
0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů
319
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů
53
Svobodná povolání - počet subjektů
25
Ostatní právní formy - počet subjektů
30

 

 

Následující
Předchozí