Obec Drnovice
Drnovice

Přidělení čísla popisného nebo evidenčního

Přidělení čísla popisného nebo evidenčního:

Žadatel doloží: 

  • písemnou žádost
  • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci
  • geometrický plán pro zaměření novostavby

 Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Rozhodnutí o přidělení čísla popisného

Následující
Předchozí